Official PartnerBy IMG Insurance Broker

ทิพยประกันภัย


กิน เที่ยว เชียร์ in Hokkaido กับ พี่ตองน้องเจ

Siamsport x IWOW x ทิพยประกันภัย ตามหาผู้โชคดีไปเปิดประสบการณ์ในทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กิน เที่ยว เชียร์ 5 วัน 3 คืน กับ 2 นักเตะแถวหน้าของเมืองไทย เจ ชนาธิป และ ตอง กวินทร์ ไกลถึงฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น


เลือกแผนประกันภัยพิเศษสำหรับแฟนเจลีค

ประกันชั้น 1 เติมไมล์ ประกันรถยนต์สำหรับผู้ขับน้อย คุ้มครองตามระยะทางสามารถเลือกได้ 5,000 กิโลเมตร หรือ 10,000 กิโลเมตร เพื่อให้ความคุ้มครองตามระยะทาง ซึ่งเหมาะกับลูกค้าที่ใช้รถน้อย ความคุ้มครองเหมือนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

สนใจซื้อ ประกันเติมไมล์

(คลิกเลย!)ประกันชั้น 1 Tip Lady ประกันรถยนต์สำหรับคุณผู้หญิง ให้มากกว่าประกันชั้น 1 จ่ายเท่ากันแต่คุ้มครองมากกว่า

สนใจซื้อ ประกัน Tip Lady

(คลิกเลย!)สนใจซื้อ ประกันรถยนต์ชั้น 2+

(คลิกเลย!)สนใจซื้อ ประกันรถยนต์ชั้น 3+

(คลิกเลย!)กติกาการร่วมลุ้นรางวัล กิน เที่ยว เชียร์ in Hokkaido กับ พี่ตองน้องเจ

เพียงซื้อประกันภัย กับ iwowthailand.com ทุกประเภทในช่วงระยะเวลาแคมเปญ (22 ก.ค. 2563 – 14 พ.ย. 2563) ทุกๆ เบี้ยประกันภัย 500 บาท รับ 1 สิทธิ์ พิเศษสำหรับเบี้ยทิพยประกันภัย รับ 2 สิทธิ์ เข้าร่วมลุ้นรางวัลทันที!!

ตัวอย่างการร่วมลุ้นรางวัล กิน เที่ยว เชียร์ in Hokkaido กับ พี่ตองน้องเจ

นายสบายใจ เมื่อมีภัย ซื้อประกันภัยกับ iwowthailand.com เป็นประกันภัยของทิพยประกันภัย มูลค่าเบี้ยประกัน 5,000 บาท บริษัทอื่นๆ อีกมูลค่าเบี้ยประกัน 5,000 บาท

นายสบายใจ เมื่อมีภัย จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลจากแคมเปญ จากเบี้ยของทิพยประกันภัย จำนวน 20 สิทธิ์ และจากเบี้ยของบริษัทอื่นๆ อีก 10 สิทธิ์ รวมเป็น 30 สิทธิ์ โดยจะเลือกลุ้นรางวัลดูบอล J league พี่ตองน้องเจ หรือรางวัลอื่น ๆ ในรายการชิงโชคของ iWOW

รายละเอียดรางวัล

รางวัลตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก 5 วัน 3 คืน และตั๋วเข้าชมฟุตบอล J league นัดที่ 31 ระหว่าง Hokkaido Consadole Sapporo พบกับ Cerezo Osaka จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่ง

ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่ 22 ก.ค. 2563 – 14 พ.ย. 2563

ประกาศผล วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

เดินทาง วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2563

*ใบอนุญาตจับรางวัลเลขที่ 66/2563
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดยบริษัท ไอ เอ็ม จี โบรกเกอร์ จำกัด
 • บมจ.ทิพยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
 1. กรณีที่มีการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทฯ ขอยกเลิกสิทธิ์การจับรางวัล
 2. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.iwowthailand.com และ Live ผ่าน facebook.com/iwowthailand โดยแคมเปญฟุตบอล J league ประกาศผลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ โดยต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ผู้โชคดีต้องนำหลักฐานได้แก่ ก.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข.) สำเนาทะเบียนบ้าน ค) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน จำนวนอย่างละ 1 ชุด ผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัท เดอะ โซลูชั่นนิสต์ จำกัด ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 4. ผู้ได้รับรางวัลสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 5. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลธรรมดาประจำปี
 6. ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบค่าเดินทางมารับของรางวัล ค่าธรรมเนียมออกหนังสือเดินทางต่างประเทศ(พาสปอร์ต) และค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนดไว้ด้วยตนเอง
 7. ของรางวัลไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือใช้เป็นส่วนลดสำหรับการจ่ายเบี้ยประกันภัยได้
 8. การเดินทางจะเป็นการเดินทางโดยเครื่องบินที่นั่งผู้โดยสารชั้นประหยัด
 9. สำหรับของรางวัลรวมค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้รับประกันภัย
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ และ/หรือ วีดีโอ และ/หรือ เสียงของผู้โชคดี โดยถือสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 11. หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือ ไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดการไปทัวร์ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้โชคดีหรือผู้ติดตามที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งระบุว่ายินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้เยาว์ โดยหนังสือให้ความยินยอมต้องออกโดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ในการมอบบรางวัล
 12. บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่บริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในแคมเปญนี้
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของแคมเปญโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 หรือสถานการณ์อื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ เป็นต้น
 14. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ ของ iwow ได้ที่ facebook.com/iwowthailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-033-6940

“ไอ ว้าว” คือแพลทฟอร์มอินชัวร์เทคแห่งแรกของประเทศไทยที่เน้นกลุ่มเป้าหมายยังที่คนรักกีฬา

ดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท ไอ เอ็ม จี โบรกเกอร์ จำกัด ก่อตั้งธุรกิจกว่า 10 ปี ถือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ทะเบียนเลขที่ ว00020/2550 ภายใต้การกำกับของ คปภ. อย่างถูกต้อง

oic

ติดต่อเรา

บริษัท ไอ เอ็ม จี โบรกเกอร์ จำกัด,
100/59 อาคารว่องวานิช B ชั้น 20
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
โทร.02-033-6940
www.iwowthailand.com
Email: info@iwowthailand.com

Copyright 2020 by iwowthailand.com